Grims

Gitas skaistumkopšanas kabinets piedāvā dažādu tipu grimu – 

ikdienas, vakara, kāzu, ekspress make-up. 

Dienas grims Talsos

Dienas grims

Vakara grims Talsos

Vakara grims